Ett framgångsrikt år för ICA-koncernen

ICAs nettoomsättning 2012 ökade till 96 863 MSEK. Det är en förbättring med 1,8 procent jämfört med året före. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 3 466  MSEK, en förbättring med 11,9 procent. 
Läs om 2012 för koncern och dotterbolag i resultatsammanfattningen.

StartÅR.jpg
96863

Nettoomsättning, MSEK

3274

Rörelsereslutat, MSEK

2156.jpg

Rörelsemarginal